top of page

"Framed Wall Arts" to moje prace fotograficzne zintegrowane z ramami, które sam wykonałem. Są wyjątkowe, ponieważ każdą ramę wykonałem ręcznie, korzystając wyłącznie z ręcznych narzędzi, a następnie pomalowałem je przy użyciu specjalnie dobranych technik malarskich. Te dzieła sztuki łączą fotografię, stolarkę i malarstwo, tworząc coś niezwykłego.

Początkowo planowałem wyprodukować po pięć egzemplarzy każdego dzieła w wydaniu specjalnym. Jednak po ukończeniu pierwszej serii zdałem sobie sprawę, że każdy element jest wyjątkowy i niemożliwy do powtórzenia. Nawet gdybym próbował, kolejne próby byłyby jedynie kopiami pierwszej wersji. Dzięki temu każda praca zostanie wykonana tylko raz, a te oznaczone numerem 1/5 nie zostaną zdublowane i zapoczątkowują Edycję Specjalną moich prac fotograficznych oprawionych w wykonane przeze mnie ramy. Każda praca z tej serii będzie oznaczona jako 1/1, co oznacza, że jest to jedyna praca.

Janusz Miarka, artysta-fotograf.

bottom of page