top of page

Polityka sklepu

Shiping Info

ZASADY SKLEPU

Obsługa klienta
Z dumą odpowiadam na wszelkie pytania i rozwiązuję wszelkie problemy, które mogą się pojawić. Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy w związku z moimi usługami lub towarami, skontaktuj się ze mną poprzez photo.miarka@gmail.com. Odpowiem do następnego dnia roboczego.

Jeśli masz pytania dotyczące niestandardowych zajęć, wydarzeń lub chcesz ze mną współpracować przy nowym projekcie, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem tego samego e-maila, jak powyżej.

Jeśli masz problem z zakupem lub szukasz dalszych szczegółów wysyłki, zapoznaj się z sekcją dotyczącą wysyłki i zwrotu.

 

Prywatność i bezpieczeństwo
Bardzo poważnie podchodzę do prywatności i bezpieczeństwa. Wszystkie dane osobowe są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania zamówień i aktualizowania klientów o dostawach, fakturach, biuletynach, sprzedażach i aktualizacjach sklepu.
Wszelkie płatności są dokonywane w bezpieczny sposób przez PayPal lub Square, więc nigdy nie przechowuję żadnych danych bankowych.
Nikt inny nie bedzie mial dostępu do żadnych informacji, które posiadam.
Kontaktuję się z użytkownikami sklepu po wysłaniu zamowienia i jego dostarczeniu.

Limitowana edycja odbitek Janusza Miarki jest podpisywana i numerowana przez artystę i wysyłana albo w solidnej tubie, albo płasko w twardej kopercie / pudełku. Wydruki są wykonywane na żądanie, dopóki limit edycji nie zostanie osiągnięty. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 - 7 dni roboczych (UK) od złożenia zamówienia plus czas wysyłki. Darmowa wysyłka tylko do Wielkiej Brytanii, oplaty za wysyłke do innych krajów różnią się i są obliczane przy kasie. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z numerem śledzenia.

Polisa zwrotów trwa 30 dni. Jeśli minęło 30 dni od zakupu, niestety nie mogę zaoferować zwrotu lub wymiany.

Aby kwalifikować się do zwrotu lub wymiany, Twój przedmiot musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Aby dokończyć zwrot lub wymianę, potrzebujemy paragonu lub dowodu zakupu.

Istnieją pewne sytuacje, w których można przyznać tylko częściowe zwroty:

Każdy element nie w oryginalnym stanie lub uszkodzony z przyczyn nie spowodowanych naszym błędem.
Każdy przedmiot zwracany później niż 14 dni po dostawie.

Pamiętaj, że zapisując się do mojego newslettera, wyrażasz zgodę na okazjonalne otrzymywanie e-maili promocyjnych od Photo Miarka Janusz Miarka Photography. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

STANDARDOWE WARUNKI BIZNESU

 

1. STOSOWANIE WARUNKÓW

1.1 Niniejsze warunki będą:

1.1.1 stosuje się do wszystkich Przeniesień podjętych przez Fotografa dla Klienta oraz do wszystkich Licencji na użytkowanie lub rozszerzonych i / lub dodatkowych Licencji na użytkowanie związanych z takimi Cesjami; i

1.1.2 mają pierwszeństwo przed wszelkimi niespójnymi warunkami zawartymi lub przywołanymi w zamówieniu klienta, potwierdzeniem zamówienia, akceptacją Kosztorysu lub specyfikacji lub innym dokumentem dostarczonym przez Klienta, lub dorozumianymi przez prawo, zwyczaje handlowe, praktykę lub przebieg postępowanie.

 

2. DEFINICJE

„Fotograf” oznacza fotografa, któremu zlecono zlecenie, którego dane są określone w kosztorysie i fakturze za zadanie.

„Cesja” oznacza prowizję od Klienta Fotografa za świadczenie usług Fotografa podczas sesji zdjęciowej w celu stworzenia Materiału.

„Reklamodawca” oznacza każdego klienta Klienta, na rzecz którego zlecono wykorzystanie lub wykorzystanie Materiału.

„Klient” jest stroną zlecającą Fotografa i obejmuje podmioty powiązane, cesjonariuszy i następców prawnych Klienta. „Oszacowanie” oznacza każdy e-mail lub inny dokument elektroniczny lub w inny sposób utworzony przez Fotografa i określający Opłatę i wydatki za Zadanie wraz z informacjami dotyczącymi Licencji na użytkowanie.

„Opłata” oznacza opłaty dla fotografa określone w kosztorysie.

„Licencjonowane obrazy” oznaczają nieruchome i / lub ruchome obrazy wybrane z Materiału i określone w Oszacowaniu jako licencjonowane do użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami.

„Materiał” oznacza cały materiał fotograficzny stworzony przez Fotografa zgodnie z Zadaniem i obejmuje między innymi folie, negatywy, wydruki, pliki cyfrowe lub wszelkie inne fizyczne lub elektroniczne materiały rejestrujące nieruchome lub ruchome obrazy.

„Czas trwania sesji” oznacza liczbę potwierdzonych dni sesji, niezależnie od tego, czy wykonano ją kolejno, czy w oddzielnych częściach i obejmuje wszystkie dni sesji, podróży, wycofania, przygotowania lub testów.

„Licencja na użytkowanie” oznacza licencję na korzystanie z Licencjonowanych obrazów zgodnie z punktem 3.3 i punktem 9 poniżej.

„Dzień roboczy” oznacza dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, ani żadnym dniem wolnym od pracy w Anglii.

„BUR” oznacza Podstawową Stawkę Wykorzystania i jest liczbą, w odniesieniu do której ustalane są dodatkowe opłaty za użytkowanie do opłat za użytkowanie określonych w pierwotnym Oszacowaniu Fotografa zaakceptowanym przez Klienta.

 

3. SZACUNKI

3.1 Szacunki dostarczone przez Fotografa oparte są na informacjach dostarczonych przez Klienta przed przygotowaniem Szacunku.

3.2 Zmiany wymagań dotyczących zadania przed lub w trakcie sesji zdjęciowej mogą zwiększyć opłatę i wydatki.

3.3 Szacunki określają liczbę i cechy Licencjonowanych Obrazów, do których Klient będzie uprawniony, nośniki i terytoria oraz okresy, w których mogą być używane, i będą to warunki Licencji na użytkowanie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Kosztorysu, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania, w tym między innymi postprodukcję, pliki wysokiej rozdzielczości, prawidłowe licencje na użytkowanie i wszystkie specyfikacje techniczne dla Licencjonowanych obrazów.

3.4 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zgodę Klienta na datę (daty) sesji zdjęciowej uznaje się za przyjęcie Szacunku.

3.5 Jeśli nie podano BUR, będzie to równowartość opłaty za sesję zdjęciową Fotografa.

 

4. PROWADZENIE SESJI FOTOGRAFICZNEJ

4.1 Sesja zdjęciowa zostanie zorganizowana w terminie (terminach) wspólnie uzgodnionych przez strony.

4.2 Podczas sesji fotograf bierze pod uwagę uzasadnione instrukcje klienta dotyczące krótkiej sesji.

4.3 Jeśli Klient nie jest obecny podczas sesji zdjęciowej, interpretacja briefu przez Fotografa zostanie uznana przez Klienta za akceptowalną.

 

5. NADGODZINY I GODZINY ANTYSOCJALNE

5.1 Normalny dzień trwa do 9 godzin (w tym 1 godzina na lunch) między 9:00 a 18:00 w każdy dzień roboczy.

5.2 Wszelkie godziny przepracowane poza normalnym dniem („Godziny aspołeczne”) będą wiązały się z dodatkowymi opłatami za nadgodziny dla Fotografa, załogi i obiektów. Zostaną one uzgodnione między Stronami.

5.3 Dodatkowe opłaty dla załogi, obiektów i wszelkich innych stron trzecich wymaganych do pracy w godzinach antyspołecznych będą określone w standardowych warunkach lub w inny sposób negocjowane.

 

6. ANULOWANIE SESJI FOTOGRAFICZNEJ

6.1 W przypadku anulowania lub przełożenia potwierdzonego zdjęcia z przyczyn niezależnych od Fotografa (w tym nieodpowiedniej pogody / światła), Fotograf zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za anulowanie według następujących stawek wraz ze wszystkimi poniesionymi kosztami: Przy fotografowaniu Czas trwania dwóch dni lub mniej:

6.1.1 anulowanie za wypowiedzeniem krótszym niż 3 dni robocze - 100% opłaty + wszystkie wydatki; lub

6.1.2 z 3 do 6 dniami wypowiedzenia - 75% opłaty + wszystkie wydatki; lub

6.1.3 za wypowiedzeniem dłuższym niż 6 dni roboczych - 50% opłaty + wszystkie wydatki. W przypadku czasu fotografowania przekraczającego 2 dni i za wypowiedzeniem odpowiadającego:

6.1.4 Czas trwania sesji fotograficznej lub mniej -100% opłaty + wszystkie wydatki; lub

6.1.5 więcej niż czas trwania sesji fotograficznej, ale nie więcej niż dwa razy czas trwania sesji fotograficznej - 75% opłaty + wszystkie wydatki; lub

6.1.6 ponad dwa razy dłużej niż sesja fotograficzna - 25% opłaty + wszystkie wydatki.

 

7. ODBIÓR I DOSTAWA

7.1 Po zakończeniu sesji Fotograf dostarczy Klientowi Materiał tak szybko, jak to będzie możliwe i w uzgodnionym formacie, aby umożliwić Klientowi wybór Licencjonowanych Zdjęć.

7.2 Z zastrzeżeniem uprzednio uzgodnionych terminów na prace postprodukcyjne, Fotograf wykona wszelkie takie prace, które są wymagane, tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, ale nie może zagwarantować pilnej realizacji.

7.3 O ile wyraźnie nie uzgodniono na piśmie między Stronami, Klient nie będzie uprawniony do odrzucenia Materiału na podstawie stylu lub składu.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU

8.1 Klient zapewni podjęcie odpowiednich kroków w celu zachowania dokładnej cyfrowej kopii wszystkich dostarczonych Materiałów na czas obowiązywania Licencji na użytkowanie. Fotograf nie będzie odpowiedzialny za archiwizację jakichkolwiek Materiałów, chyba że po uprzedniej pisemnej umowie z Klientem.

8.2 Z wyjątkiem celów Licencji na użytkowanie, w tym klauzuli 8.1 powyżej, Materiał nie może być przechowywany na żadnym nośniku elektronicznym lub przekazywany jakiejkolwiek stronie trzeciej, w tym w celu uniknięcia wątpliwości jakiegokolwiek stowarzyszonego lub oddziału Klienta, bez pisemnej zgody fotograf.

8.3 Po opublikowaniu Licencjonowanych obrazów lub któregokolwiek z nich i na żądanie Fotografa Klient dostarczy Fotografowi bezpłatnie plik cyfrowy o wysokiej rozdzielczości, plik PDF lub dobrej jakości wydrukowane Licencjonowane obrazy w kontekście, w którym są publikowane.

 

9. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE UŻYTKOWE

9.1 Całe prawo autorskie i wszystkie podobne prawa na całym świecie do wszystkich Materiałów oraz własność wszystkich materiałów fizycznych stworzonych przez lub dla Fotografa będą przez niego zachowane i będą przez niego zachowane przez cały czas.

9.2 Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie Reklamodawcy o zakresie i ograniczeniach wszystkich Licencji na użytkowanie.

9.3 Po uiszczeniu pełnej opłaty i kosztów za cesję fotograf przyznaje klientowi prawo do korzystania z licencjonowanych obrazów na wyraźnych warunkach licencji na użytkowanie. Bez wyraźnej pisemnej zgody Fotografa nie można używać przed pełną płatnością.

9.4 Pod warunkiem, że klient zapłacił w całości wszystkie faktury związane z cesją, okres użytkowania określony w licencji użytkowania rozpoczyna się od daty pierwszego użycia lub 6 miesięcy po dacie sesji fotograficznej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie).

9.5 Wykorzystanie licencjonowanych zdjęć jest ograniczone do korzystania z takich zdjęć dostarczonych przez fotografa, a klient nie będzie manipulować żadną licencjonowaną fotografią ani wykorzystywać tylko części dowolnego indywidualnego obrazu bez uprzedniej pisemnej zgody fotografa.

9.6 Klient może sublicencjonować prawo do korzystania z Licencjonowanych obrazów ujawnionemu reklamodawcy zgodnie z ustaleniami i ściśle na warunkach licencji użytkowania.

9.7 Ani klient, ani reklamodawca nie mogą wykorzystywać licencjonowanych obrazów w odniesieniu do jakichkolwiek dodatkowych produktów lub usług niewymienionych w licencji na użytkowanie.

9.8 Wszelkie licencje na korzystanie z Licencjonowanych obrazów zostaną automatycznie cofnięte, jeśli płatność w pełnej wysokości zarówno Opłaty, jak i wydatków za Zadanie nie zostanie otrzymana w terminie określonym w odpowiednich fakturach lub jeśli Klient lub Reklamodawca stanie się niewypłacalny lub przejmie zarząd komisaryczny lub podlega dowolnej z kwestii wymienionych w klauzuli 20.1.2 poniżej.

10. DODATKOWE / PRZEDŁUŻONE WYKORZYSTANIE

10.1 Opłata oparta jest na Licencji na użytkowanie określonej w Szacunku. Każde dodatkowe lub rozszerzone użycie (w tym w celu uniknięcia wątpliwości użycie pojedynczych klatek z licencjonowanego ruchomego materiału filmowego) będzie wiązało się z dodatkową opłatą, którą Fotograf musi wcześniej uzgodnić.

10.2 Wszelkie oszacowania dodatkowych lub przedłużonych opłat licencyjnych za korzystanie przekazane Klientowi są ważne przez okres trzech miesięcy od daty oszacowania (chyba że pisemnie powiadomiono inaczej).

10.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że takie szacunki nie uwzględniają żadnych praw stron trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Klient zgodnie z klauzulą ​​12 poniżej.

10.4 Klient zapewni, że Reklamodawca zażąda wszelkich niezbędnych rozszerzonych lub dodatkowych licencji na użytkowanie.

10.5 Każde rozszerzone lub dodatkowe użycie dokonane bez pozwolenia będzie podlegało dodatkowej opłacie.

 

11. WYŁĄCZNOŚĆ

11.1 Wszystkie licencje na użytkowanie udzielone Klientowi przez Fotografa będą wyłączne dla Reklamodawcy i Klienta, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

11.2 Z zastrzeżeniem klauzuli 11.4, Fotograf zobowiązuje się nie później niż 2 lata po kręceniu lub wygaśnięciu Licencji Użytkowej (w zależności od tego, co nastąpi później) do udzielenia jakiejkolwiek innej licencji w odniesieniu do Materiału jakiejkolwiek stronie trzeciej.

11.3 Po upływie okresu wyłączności Fotograf będzie korzystał z Materiałów, w tym z Licencjonowanych Zdjęć, według własnego uznania.

11.4 Żadne z postanowień niniejszego punktu 11 nie zabrania Fotografowi w dowolnym momencie korzystania z Materiału, komercyjnego, testowego lub spekulacyjnego (zdjęcia nakręcone w celu prezentacji / prezentacji / nagród), w dowolnej formie i w jakikolwiek sposób na całym świecie w celu promowania jego / jej usługi, pod warunkiem, że w przypadku niepublikowanych Materiałów Fotograf najpierw uzyska zgodę Klienta, której zgody nie można odmówić w nieuzasadniony sposób. Fotograf zastrzega sobie prawo do wykorzystania Materiałów w tym celu, niezależnie od tego, czy jest to reklama reklamowa lub inny materiał, do którego Materiał jest włączony, w tym między innymi branding Reklamodawcy.

 

12. PRAWA STRON TRZECICH

12.1 Zaangażowanie zewnętrznych dostawców, w tym modeli, podlega takim warunkom, jakie mogą wymagać te strony, które zostaną udostępnione przez Fotografa na żądanie.

12.2 Szacowane opłaty modelowe obejmują tylko czas modelowania, a Klient będzie odpowiedzialny za rozliczenie użytkowania modelu, chyba że w Szacunku podano inaczej.

12.3 Przedmioty stworzone specjalnie na potrzeby sesji zdjęciowej pozostają własnością ich twórcy, chyba że uzgodniono inaczej.

12.4 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń dotyczących praw autorskich stron trzecich, znaków towarowych, wzorów lub innej własności intelektualnej wykorzystywanej w związku z cesją lub dowolną licencją na użytkowanie lub jej przedłużeniem, chyba że zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie przed sesją.

 

13. KREDYTY

13.1 W odniesieniu do wszystkich zastosowań redakcyjnych i innych, jak dodatkowo określono w Oszacowaniu, Klient zapewni wydrukowanie imienia i nazwiska Fotografa na wszystkich opublikowanych reprodukcjach Licencjonowanych Zdjęć lub w ich pobliżu.
 

14. PŁATNOŚCI

14.1 Wszystkie wydatki i koszty produkcji muszą zostać zapłacone przed sesją zdjęciową, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie, a takie faktury są należne po przedstawieniu.

14.2 Wszystkie pozostałe faktury należy zapłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Fotograf zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości określonej w ustawie o opóźnieniu w spłacie długów handlowych (odsetki) z 1998 r. Od daty, w której płatność była należna, do daty jej zapłaty.

14.3 W przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej miesiąc między uzgodnionymi pracami przedprodukcyjnymi a sesją zdjęciową, Fotograf zastrzega sobie prawo do wystawienia klientowi faktury za element przedprodukcyjny Opłaty i wszelkie koszty już poniesione przez Fotografa.

14.4 Licencja na użytkowanie i wszelkie opłaty stron trzecich wynegocjowane przez Fotografa są płatne niezależnie od tego, czy Licencjonowane obrazy są faktycznie używane przez Klienta czy Reklamodawcę.

14.5 Wszystkie płatności są należne w funtach szterlingach, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 

15. WYDATKI

15.1 Wszystkie dane dotyczące wydatków przedstawione przed sesją są jedynie szacunkowe, a Klient powinien pozwolić na co najmniej 10% budżet na nieprzewidziane wydatki we wszystkich przypadkach. Wszystkie szacunkowe koszty są podane bez podatku VAT.

15.2 Fotograf dołoży starań, aby pracować zgodnie z ustalonym kosztorysem, ale indywidualne koszty w ramach Kosztorysu mogą się różnić według jego uznania, aby umożliwić najbardziej efektywną realizację briefu.

15.3 Potwierdzenia wydatków można dostarczyć tylko na żądanie przed potwierdzeniem sesji fotograficznej. Za dostarczenie paragonów zostanie naliczona opłata księgowa w wysokości 1,5% całkowitych kosztów i opłat poniesionych w związku z Zadaniem, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej 250 GBP i maksymalnie 600 GBP.

15.4 W przypadku, gdy Fotograf poniesie dodatkowe koszty lub czas w wyniku zmian w oryginalnym dokumencie przez Klienta lub w inny sposób na jego żądanie, Klient będzie zobowiązany do poniesienia takich dodatkowych kosztów i dodatkowych opłat według zwykłej stawki Fotografa.

 

16. ZWROT MATERIAŁÓW

16.1 W ciągu 30 dni od wygaśnięcia licencji na użytkowanie materiał musi zostać zwrócony fotografowi w dobrym stanie, a wszelkie pliki cyfrowe przechowywane przez klienta i reklamodawcę muszą zostać usunięte.

 

17. ODSZKODOWANIE

17.1 Klient powinien zabezpieczyć Fotografa i utrzymywać go / jej i ich przedstawicieli oraz pracowników w sposób ciągły odszkodowawczy od wszelkich zobowiązań, roszczeń, kosztów, szkód i wydatków zgłoszonych lub poniesionych (w tym kosztów prawnych) lub opłat licencyjnych z powodu jakichkolwiek roszczenie o naruszenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z nieuzyskaniem przez Klienta zezwoleń osób trzecich lub powstaniem w wyniku wykorzystania Materiałów przez Klienta lub Reklamodawcę poza Licencją na użytkowanie lub w inny sposób w wyniku jakichkolwiek naruszenie przez Klienta lub Reklamodawcę niniejszych warunków.

 

18. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

18.1 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę zysków, utratę kontraktów, utratę działalności lub przychodów, utratę produkcji lub jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe, szkody, koszty, wydatki lub inne roszczenia (niezależnie od tego, czy są spowodowane z powodu zaniedbania Fotografa, jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców lub w inny sposób), które powstały w związku z sesją zdjęciową lub w związku z nią.

18.2 Maksymalna łączna odpowiedzialność Fotografa za wszelkie straty, szkody, koszty, roszczenia i wydatki, niezależnie od tego, czy wynikają one z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, będą w każdym przypadku ograniczone do całkowitej kwoty opłat zapłaconych Fotografowi w związku z odpowiednie zadanie.

18.3 Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Fotografa za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Fotografa lub jego pracowników, agentów lub podwykonawców, za jakiekolwiek nieuczciwe oświadczenie, działanie lub jakiekolwiek inne sprawy, których wykluczenie byłoby nielegalne.

18.4 Fotograf niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, warunków i innych warunków dotyczących lub odnoszących się do usług na mocy niniejszej umowy lub jakichkolwiek jej części, które w innym przypadku mogłyby wynikać z ustawy, prawa, zwyczaju, przebiegu postępowania lub w inny sposób, w tym bez ograniczeń gwarancji, warunków, lub inne warunki dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu lub nienaruszania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

19. POUFNOŚĆ

19.1 Fotograf zachowa poufność i nie ujawni stronom trzecim ani nie wykorzysta materiałów lub informacji przekazanych im poufnie do celów cesji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione koniecznością dla umożliwienia fotografowi wykonania jego / jej obowiązków w odniesieniu do Zadania.

19.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zorganizowanie zawarcia umowy o zachowaniu poufności przez jakąkolwiek stronę trzecią zaangażowaną w Cesję.

19.3 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie poufności przez osoby trzecie.

 

20. ROZWIĄZANIE UMOWY

20.1 Każda ze stron będzie uprawniona do natychmiastowego rozwiązania niniejszych Warunków poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli druga strona:

20.1.1 popełnia istotne naruszenie niniejszych Warunków i nie usuwa tego naruszenia (jeśli jest możliwe do naprawienia) w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia z żądaniem jego usunięcia; lub

20.1.2 jest przedmiotem nakazu upadłości lub staje się niewypłacalny lub dokonuje jakichkolwiek ustaleń, układów lub cesji na rzecz wierzycieli lub jeżeli jakikolwiek majątek drugiej strony jest przedmiotem jakiejkolwiek formy zajęcia lub gdy druga strona przejdzie w likwidację albo dobrowolną (inną niż w celu odbudowy lub połączenia), albo obowiązkową, albo ustanowiono syndyka lub zarządcę majątku drugiej strony.

 

21. SKUTKI ROZWIĄZANIA

21.1 Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych warunków z dowolnego powodu:

21.1.1 Klient zapłaci wszystkie należne kwoty, których termin zostanie automatycznie przyspieszony do dnia wypowiedzenia.

21.1.2 Postanowienia punktów 2, 3.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 i 19 zachowują ważność po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

21.2 Każde wypowiedzenie i / lub zawieszenie niniejszych Warunków pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych, do których strona może być uprawniona na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie prawa i nie wpływa na żadne naliczone prawa ani zobowiązania żadnej ze stron.

22. SIŁA WYŻSZA

22.1 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji któregokolwiek z zobowiązań strony w ramach niniejszych Warunków spowodowane przez okoliczności niezależne od takiej strony.

 

23. OGÓLNE

23.1 Zrzeczenie się: Żadne opóźnienie lub zaniechanie strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego na podstawie niniejszych Warunków nie będzie działać na rzecz naruszenia tego prawa lub środka zaradczego ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego. Każde pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub środka nie wyklucza dalszego wykonywania lub korzystania z jakiegokolwiek innego prawa lub środka.

23.2 Cesja / podwykonawstwo: Żadna ze stron nie jest uprawniona do cesji, przeniesienia, delegowania ani podzlecania całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (taka zgoda nie może być nieuzasadnione wstrzymanie lub opóźnienie).

23.3 Powiadomienia: Każde zawiadomienie zgodnie z niniejszymi Warunkami zostanie należycie przekazane, jeżeli: (a) dostarczone osobiście; lub (b) wysłane pocztą opłaconą z góry, w takim przypadku uznaje się, że otrzymano je 48 godzin po wysłaniu; lub c) wysłane faksem, w którym to przypadku uznaje się, że zostało odebrane po przesłaniu.

23.4 Cała umowa i zmiana: Niniejsze Warunki i Szacunek stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu.

23.5 Rozdzielność: jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez dowolny sąd lub inny właściwy organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas taka część zostanie oddzielona od Warunków, a pozostała część będzie nadal ważna i wykonalna w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

23.6 Relacje: Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako powodujące powstanie jakiejkolwiek agencji, joint venture, partnerstwa lub relacji pracodawcy i pracownika między stronami.

23.7 Prawa stron trzecich: Postanowienia niniejszych Warunków służą stronom i nie mają na celu przyznania żadnej osobie poza stronami jakichkolwiek praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszej umowy. Żadna osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie będzie miała prawa egzekwować któregokolwiek z jej warunków zgodnie z Ustawą o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r.

23.8 Prawo i jurysdykcja: Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii, a Strony niniejszym nieodwołalnie poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

WYSYŁKA I ZWROT


DARMOWA DOSTAWA

Wysyłka trwa zwykle 7-14 dni.
Oferuję bezpłatną wysyłkę w Wielkiej Brytanii dla wszystkich moich dzieł. Przy kasie za zamówienia międzynarodowe mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

POLITYKA ZWROTU I ZWROTU


Chcę, żebyś pokochał swoją sztukę! Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić bezpłatnie w ciągu 30 dni od momentu zakupu, bez żadnych pytań.

Zasady polityki zwrotów.
Zwrot przedmiotu nie może być łatwiejszy. Jeśli obraz nie jest do końca zadowalający, ​​masz 30 dni od daty zakupu dzieła na zgłoszenie prośby o jego wymianę lub zwrot. Zorganizuję odbiór z twojego domu, miejsca pracy lub alternatywnego adresu, cokolwiek ci odpowiada! I to jest całkowicie bezpłatne.

Aby uzyskać prostą, szybką usługę, musisz upewnić się, że:

Dzieło dotarło w ciągu 30 dni od twojego żądania
Dzieło jest w oryginalnym opakowaniu i jest w takim samym stanie, w jakim zostało dostarczone.

Jeśli zdarzy się coś nie do pomyślenia, a obraz dotrze do ciebie uszkodzony, napisz do mnie e-mail na photo.miarka@gmail.com o tym fakcie i zrób szczegółowe zdjęcia ewentualnych szkód, które będą bardzo pomocne. Jeśli uda ci się zachować oryginalne opakowanie, to też byłoby świetnie!

Co się potem dzieje?

Po otrzymaniu wiadomości e-mail przetworzę ją w ciągu jednego dnia roboczego.
Potwierdzę wyznaczoną datę odbioru i przekażę wszystkie instrukcje i odpowiednią dokumentację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Otrzymasz pełny zwrot wartości dzieła i początkowych kosztów wysyłki w ciągu 24-48 godzin po powrocie dzieła do mnie.
Ewentualnie, jeśli poprosiłeś o wymianę i będzie to możliwe, wyślę twoje nowe dzieło, jak tylko otrzymam oryginalny kawałek.

METODY PŁATNOŚCI

Karty kredytowe / debetowe

PAYPAL

Przelew bankowy

Payment Methods
TERMS & CONDITIONS
Photo Miarka, Janusz Miarka Photography
bottom of page